احیاء تالاب بین المللی قوپی بابا علی

احیاء تالاب بین المللی قوپی بابا علی
با جان گرفتن نسبی قوپی بابا علی، از هم اکنون حدود ۱۰۰۰ قطعه پرنده میهمان این تالاب شده و مناظر زیبایی آفریده اند.

احیاء تالاب بین المللی قوپی بابا علی - خبرگزاری صدا و سیما

احیاء تالاب بین المللی قوپی بابا علی - خبرگزاری صدا و سیما

احیای تالاب بینالمللی قوپی باباعلی مهاباد | خبرگزاری صدا و سیما

احیای تالاب بینالمللی قوپی باباعلی مهاباد | خبرگزاری صدا و سیما
احیاء تالاب بین المللی قوپی بابا علی - خبرگزاری صدا و سیما

نقشه راه احیای تالاب های
منبع خبر : iribnews.ir