اجتماع بزرگ مادران و کودکان اصفهانی در حمایت از مادران غزه

اجتماع بزرگ مادران و کودکان اصفهانی در حمایت از مادران غزه
همزمان با جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین به ویژه زنان و کودکان بی‌گناه، مادران اصفهانی به همراه کودکان خود به حمایت از مادران فلسطینی به میدان آمدند. مادران اصفهانی، پلاکاردها و پرچم‌هایی علیه جنایات رژیم صهیونیستی و در حمایت از مردم مظلوم فلسطین به نمایش گذاشته بودند که روی آن‌ها نوشته شده بود: «زمان پایانتان فرا رسید» و «حریفت منم»
منبع خبر : iribnews.ir